Formueskatten i Spania er avskaffet

TIDLIGERE RETT

Etter tidligere rett var både residenter og ikke residenter pliktig å betale formuesskatt av formue som befinner seg på spansk territorium, jfr. det såkalte kildeprinsipp.

Residenter i Spania var i tillegg skattepliktig til Spania for all sin formue uansett hvor i verden formuen befant seg, jfr. det såkalte globalprinsippet. 

Prosentsatsen lå på mellom 0,2 % til 2,5 % avhengig av eiendommens verdi og ble beregnet av den høyeste av følgende verdier: skjøteverdien da eiendommen ble kjøpt eller en verdi som fastsettes av skattekontoret i Spania (den såkalte valor fiscal)

LOVENDRINGEN

Formuesskatten i Spania ble avskaffet ved lov 4/2008 av 23. desember 2008. Bakgrunnen for forslaget er bla. at formuesskatten allerede er avskaffet i de fleste OECD-land og at formuesbeskatning innebærer en form for dobbeltbeskatning i.o.m. at inntektsskatt ble betalt i sin tid.

Lovforslaget har tilbakevirkende kraft til 1. januar 2008 og innebærer at det ikke skal betales formuesskatt for året 2008. Siste betaling av formuesskatten for ikke residenter i Spania ble således betalt (innen) 31. desember 2008 for året 2007. Lovendringen gjelder både residenter og ikke residenter i Spania. 

Lovteknisk sett gjennomføres avskaffelsen av formuesskatten ved at det gis en ”rabatt” på 100 %.

Det er imidlertid viktig å være klar over at lovendringen ikke har innvirkning på den kommunale eiendomsskatten (IBI – impuesto sobre bienes inmuebles). Denne skal fortsatt betales årlig til den enkelte kommune hvor eiendommen er beliggende.

NORGES RETT TIL BESKATNING AV IKKE-RESIDENTER I SPANIA

Residenter i Spania betalte frem til lovendringen kun formuesskatt til Spania. Ikke-residenter i Spania måtte imidlertid også betale formuesskatt til Norge for eiendom beliggende i Spania. Dobbeltbeskatning ble unngått ved at man ble gitt kredittfradrag i den norske skatten for tilsvarende skatt betalt i Spania.

Residenter i Spania fritas med andre ord fullstendig for formuesskatt av formue i Spania, mens ikke residenter i Spania må betale formuesskatt til Norge for formue i Spania (selv om man er fritatt for denne skatten i Spania).

Ta gjerne kontakt med vårt advokatfirma dersom du har spørsmål i forbindelse med beskatning i Spania på e-mail: dale@lawfirminspain.com. Vi kan også fylle ut og innlevere selvangivelse på dine vegne. For mer informasjon: www.lawfirminspain.com

Reklamer

%d bloggere like this: